Cơm sườn cốt lết BBQ

  • 49,000
  • Trọng lượng: đang cập nhật...
  • Gia vị: đang cập nhật...
  • Món ăn kèm gợi ý: đang cập nhật...
  • Số người ăn phù hợp: 1

Miêu tả món ăn

CƠM SƯỜN CỐT LẾT BBQ

Bao gồm:

– Sườn cốt lết

– Cơm

– Canh

– Sốt

Phần ăn dành cho 1 người, đảm bảo giàu dinh dưỡng và healthy